Urząd Miejski - Łęczna ||   Kuratorium Oświaty - Lublin ||   Ministerstwo Edukacji Narodowej - Warszawa ||   OKE ||   PIP

Dane Zespołu

Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Łęcznej

Kierownik - Artur Radko

Główny Księgowy - Irena Skibińska

ul. Aleja Jana Pawła II 24
21-010 Łęczna

tel.  (81) 53-586-88, fax (81) 75-227-00
e-mail: zoszip.leczna@wp.pl; zoszip@wp.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek 700- 1500
wtorek 700- 1600
środa 700- 1500
czwartek 700- 1500
piątek 700- 1500
Biuletyn Informacji
Publicznej

bip

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

 

Zamawiający  Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej, w imieniu którego występuje Kierownik – Artur Radko , w dniu 06.08.2019 r. ogłosił przetarg nieograniczony na:

 

PRZEWÓZ DZIECI DO OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPOZA GMINY ŁĘCZNA

Termin składania ofert: do dnia 14.08.2019r. , do godz. 10.00

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu o zamówieniu:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ dowozy
 3. załącznik nr 1 - formularz OFERTA
 4. załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia
 5. załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków
 6. załącznik nr 4 - zobow. podm. trzeciego
 7. załącznik nr 5 - wzór umowy
 8. załącznik nr 6 - wykaz osób
 9. załącznik nr 7 - wykaz pojazdów
 10. załącznik nr 8 - wykaz usług
 11. załącznik nr 9 - oświadczenie o grupie kapitałowej
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Wyniki postępowania przetargowego

2019-08-23