Urząd Miejski - Łęczna ||   Kuratorium Oświaty - Lublin ||   Ministerstwo Edukacji Narodowej - Warszawa ||   OKE ||   PIP

Dane Zespołu

Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Łęcznej

Kierownik - Artur Radko

Główny Księgowy - Irena Skibińska

ul. Aleja Jana Pawła II 24
21-010 Łęczna

tel.  (81) 53-586-88, fax (81) 75-227-00
e-mail: zoszip.leczna@wp.pl; zoszip@wp.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek 700- 1500
wtorek 700- 1600
środa 700- 1500
czwartek 700- 1500
piątek 700- 1500
Biuletyn Informacji
Publicznej

bip

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

7up0h7a7mh/SkrytkaESP

Burmistrz Łęcznej

Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora :

Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łęcznej ul. Obrońców Pokoju 13

Ogłoszenie o konkursie

2018-05-29

Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r.

„Wyprawka szkolna”

Informacja

Zarządzenie Burmistrza Łęcznej -Wyprawka Szkolna na 2016-2017

Wniosek ucznia  niepełnosprawnego

Aktualizacja 2016-08-17

Burmistrz Łęcznej
ogłasza nabór na stanowisko:

Dietetyk

treść ogłoszenia

2016-04-11

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego  na stanowisko dietetyka została wybrana Pani  Justyna Libera.

2016-05-10


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z rozpoczęciem procedury wyboru wykonawcy na świadczenie usługi kompleksowej obsługi prawnej jednostek oświatowych z terenu Gminy Łęczna zapraszamy do złożenia oferty na realizację w/w zadania.

Termin składania ofert: 14.03.2014r.

Pliki do pobrania:

zaproszenie do składania ofert.doc

zal nr 1 formularz oferty.doc

zal nr 2 umowa.doc

2014-02-28

Informacja w  sprawie programu "Wyprawka szkolna 2015"

W ramach programu "Wyprawka Szkolna" refundacji podlegają tylko i wyłącznie wydatki na zakup podręczników. Wydatki związane z zakupem ćwiczeń , atlasów , słowników , itp. nie będą uwzględniane. W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw. box-ach.

Dokumenty dla osób chcących skorzystać z  programu "Wyprawka szkolna 2015"

1. Zarządzenie Burmistrza - Wyprawka Szkolna 2015-2016
2. Wyprawka Szkolna 2015 - informacja
3. Wniosek - druk
4. Wniosek ucznia  niepełnosprawnego - druk

OGŁOSZENIE

Osoby ubiegające się o „ Pomoc materialną dla uczniów”-stypendium szkolne mogą pobrać wniosek ze strony internetowej : www.zosip.leczna.pl lub w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej ul. Jana Pawła Ii 24.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o dochodach członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Do stypendium honorowane będą rachunki od miesiąca sierpnia 2015 r.

Termin składania wniosków-15 września 2015 r.

 

OGŁOSZENIE

W sprawie wniosków dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym