Urząd Miejski - Łęczna ||   Kuratorium Oświaty - Lublin ||   Ministerstwo Edukacji Narodowej - Warszawa ||   OKE ||   PIP

Dane Zespołu

Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Łęcznej

Kierownik - Artur Radko

Główny Księgowy - Edyta Kasprzak

ul. Aleja Jana Pawła II 24
21-010 Łęczna

tel.  (81) 53-586-88, fax (81) 75-227-00
e-mail: zoszip.leczna@wp.pl; zoszip@wp.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek 700- 1500
wtorek 700- 1600
środa 700- 1500
czwartek 700- 1500
piątek 700- 1500
Biuletyn Informacji
Publicznej

bip

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

7up0h7a7mh/SkrytkaESP

Ogłoszenie Burmistrza Łęcznej

o podstawowej kwocie dotacji dla jednego ucznia

Informacja

2024-06-11

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

na rok szkolny 2023/2024

należy składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Łęcznej ul. Jana Pawła II 24

w terminie od 1 do 15 września 2023r.

  • Wnioski można otrzymać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej,
  • Kryterium dochodowe wynosi 600 zł/osobę/miesiąc,
  • Wypłata stypendium następuje po przedstawieniu rachunków/faktur/oświadczeń potwierdzających dokonanie wydatku.